روغن های گیاهی مرهم

ارائه کلیه محصولات به صورت عمده و جزء

نشانی: قزوین خیابان مولوی شمالی نرسیده به تقاطع شهید انصاری

ساعت کاری:
شنبه تا پنجشنبه: ۹:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ و ۱۷ الی ۲۲:۳۰
جمعه: ۱۷ الی ۲۲:۳۰

تلفن تماس :
۰۹۸-۲۸-۳۳۲۴۱۵۴۶
۰۹۸-۲۸-۳۳۲۳۴۱۶۲-۳
۰۹۸-۰۹۳۶۴۳۰۱۷۷۲

کدپستی: ۳۴۱۸۶۳۹۱۴۵