مجموعه تولیدی روغن های گیاهی مرهم در راستای ارتقاء سلامت شهروندان محترم و تامین نیاز آنها به محصولات سلامت و ارگانیک فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ در شهر قزوین آغاز کرد و با حمایت و اعتماد مشتریان خویش تاکنون به رشد و پویایی روزافزون خود ادامه داده است.